Политика за поверителност

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: Ваня Овчарова ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202109370
Седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. Рила 6, вх З,ет. 4, ап.66
Адрес за кореспонденция: гр. Свищов, ул. Рила 6, вх З,ет. 4, ап.66
Телефон: 0896523848
E-mail: anvmag@gmail.com
Уебсайт: anvmag.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Лични данни

Купувача/Потребителя дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Ваня Овчарова“ЕООД и/или упълномощени на договoрно или друго основание от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки, други търговци и др., незабранени от законодателството цели в изпълнение на настоящите Общи условия.

„Ваня Овчарова“ЕООД взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите

Този онлайн магазин използва "бисквитки" с цел подобряване на услугата.

Количка

close